31 Μαΐ 2013

Θάρρει, ἔσται γάρ τι ἐκ τῆς νυκτὸς ταύτης φῶς
~*~ Απολλώνιος ο Τυανεύς
 
(Έχε θάρρος, διότι μετά από αυτή την Νύχτα , θα έρθει κάποιο Φώς)
 
 

27 Μαΐ 2013

Λυσίπονος Αφή

Το μονοπάτι έμοιαζε απροσπέλαστο τη Νύχτα.
Μα η απόφαση είχε παρθεί. 


Έτοιμος ή όχι, τα ίχνη έπρεπε να ζωντανέψουν πάνω στο χώμα, τις πτήσεις
των πρώτων άστρων. Εκείνες τις αιθερόλουστες θυσίες της Ανάγκης.


Για σένα ήταν φυσικά ο δρόμος. 

Για εκείνα, απλά ο τρόπος.

Και όσα ποτέ δεν ειπώθηκαν, ήρθε η στιγμή να ανθήσουν ή να σβήσουν.
Στην όψη και στη κόψη ετούτης της αόρατης λυσίπονης λεπίδας.